Podmínky

Podmínky opravy
Při příjmu do opravy je placena záloha, která činí asi 50% z ceny, paušální cena oprav je dohodou cca 1500 Kč, po domluvě i jiná. V případě překročení dohodnuté částky je voláno zákazníkovi, sdělena konkrétní cena opravy a zákazník rozhodne, zda v opravě pokračovat, nebo ji zastavit. Ze zálohy je odečtena částka na účelně vynaložený čas, který se pohybuje dle délky práce na hodinu ve stokorunách.
Cena práce je 300 Kč/h.

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné další vady pří opravě zjištěné neprodleně nahlásit.  Zákazník přebírající opravený přístroj je povinen po převzetí zkontrolovat, zda byla závada odstraněna.  Záruka na opravu je  3 měsíce.

Při přebírání zakázek typu montážních prací je zákazník povinen si zakázku zkontrolovat a potvrdit správnost jejího provedení. Reklamaci lze uplatnit pouze na vady, ne na způsob a rozsah provedení opět dle platných právních předpisů.